Pokazy

Pokazy z matematyki zorganizowane przez Akademię Nauki Rzeszów 

Matematyka w praktyce:  Korzystanie z wiedzy matematycznej w innych dziedzinach naukowych (min, w fizyce: optyka) i praktycznych. Stosowanie miar długości i wag. Matematyka na wesoło: Pojęcie prędkości: pomiary podczas zabaw ruchowych
(min. wyścigi w potrójnych spodniach).

Termin:

11.10.2018 szkoła w Niedźwiedziu

17.10.2019 szkoła w Koninie

18.10.2019 szkoła w Porębie Wielkiej

24.10.2018 szkoła w Podobinie

Pokaz z robotyki zorganizowane przez firmę NESTOR Tomasz Owsianka

  • Programowanie bez komputera czyli logiczne myślenie
  • Podstawy robotyki -algorytmika
  • Programowanie i sterowanie robotami: LEGO MINDSTORNS, Ozoboot
  • Robotyka w życiu codziennym

Termin:

19.10.2018 szkoła w Podobinie

16.10.2018 szkoła w Niedźwiedziu

………………………………………………………………………………………………

– 06.01.2019 szkoła w Porębie Wielkiej

– 07.01.2019 szkoła w Koninie

podział na grupy:

I-III, godzina 8.00 do 9.40

IV-VI, godzina 9.50 do 11.30

oraz 7,8 oraz gimnazjum 12.00 do 13.40

Na grupę przewidziano po dwie godziny lekcyjne godziny uzależnione
od godzin lekcyjnych w danej szkole

Organizator zastrzega że będą mogły nastąpić zmiany terminu pokazu.